อนาคต?วาดตอนช่วงจิตตก นึกถึงอนาคต...สงสัยว่ามันจะมีอะไรดีในโลกนี้บ้างไหม
จริงๆ มันก็มีแหละ แต่คนเราเวลาจิตตก อะไรๆ มันก็ดูเลวไปหมด...แต่ตอนนี้หายละ ^-^