ดอกหญ้าริมทาง

flower weedflower weedflower weed

ดอกหญ้าริมทาง ดูบอบบาง แค่แตะ...กลีบดอกก็ปลิดปลิว แต่จริงๆ ทนนะ เด็ดมาสองวันก็ยังดูสวยอยู่ คงอยากใช้เวลาให้คุ้มกับที่อุตส่าห์พาตัวเองแหวกมาจากช่องว่างระหว่างอิฐ...

What do you call this in English? Flower weed? It grew from a tiny crack between bricks. So delicate and fragile. A soft touch and the tiny petals blown away. Strange enough though, without being disturbed, it can stay intact for days.