งานปกล่าสุด

book cover work

มีบางงานแก้แบบหลายครั้งกว่าจะผ่าน บางเล่มสุดท้ายก็ไม่ผ่านเลย แต่ก็มีหลายเล่มที่ทำแป๊บเดียว เสนอครั้งเดียว ก็ผ่านเลย เช่นเล่มนี้เป็นต้น :-)

My book cover work. This one is Japanese text book with CD for practicing. Having food graphic elements on covers seems to work every time. I especially like this green-yellow-orange combination on this one :-)